t

Financiele Astrologie Dr Martin Boot

Financiele Astrologie?

Het ligt niet voor de hand om gebruik van astrologie te rekenen onder een serieuze, laat staan professionele vakbeoefening. Gedeeltelijk is dat ook juist.

Toch heeft astrologie wel iets te bieden voor iemand die zijn vak verstaat. De professioneel ingestelde belegger kan desgewenst financiele astrologie toevoegen aan zijn palet van technieken. Ik zal hier laten zien en uitleggen hoe de serieuze financiele astrologie kan bijdragen aan meer succes bij het geld verdienen op de beurs. Daarbij maak ik gebruik van uitgebreid onderzoek dat al decennia lang is gedaan naar wat wel en niet kan op het gebied van de beurs en astrologie. Ik zelf heb daar ook de nodige bijdragen aan geleverd.

Ook is er uitgebreide ervaring van hoe de astrologische formules kunnen worden toegepast in de praktijk van het beleggen.

De bijdrage die de toepassing van de astrologische formules leveren ligt op de volgende twee gebieden:

  1. fundamentele analyse
  2. cyclus analyse

Serieuze astrologie?

Iedereen kan zich kenner noemen op het gebied van de astrologie. Dat is zeker een nadeel, maar het is goed dat het zo blijft. Het gebied heeft veel invalshoeken. De serieuze toepassing ervan wordt gekenmerkt door een kritische opstelling. Dan valt het volgende op aan de status van het vakgebied en de toepassing op de ontwikkelingen op de beurs.

  • De main stream toepassing berust op stellingen die niet empirisch zijn onderbouwd. De bewijsvoering luidt doorgaans: het is zo omdat het in oude boeken staat.
  • De meeste voorspellingen t.a.v. de beurs worden achteraf ingevuld. Men vindt bij een gebeurtenis een volgens de handboeken passende stand in een efemeride [ = boek met planeeystanden ] of horoscoop.
  • Een volgens de theorie toepasselijke stand komt nu eens overeen met een top, dan weer met een bodem en dan weer met niets.
  • De belangrijkste basis onder de theorie van Gann is astrologie.
  • Het grootste struikelblok in de gangbare astrologische analyse is het dogma dat er goede en slechte standen zijn. Goede standen zouden dan leiden tot winst en slechte tot verlies. In de praktijk blijkt steeds weer dat deze aanname onjuist is.
Astrologie kan echter ook op nuchtere wijze worden toegepast. Voordeel daarbij is dat er veel onderzoek is gedaan naar de waarde van de traditionele westerse vorm ervan. Deze traditionele westerse astrologie is de meest bekende, de meest gepropageerde en ook de minst betrouwbare. Hier laat ik zien wat werkt en wat niet in financiele astrologie.