image

Dr. Martin Boot De Beurs voorspellen met astrologie

Kan het nu wel of kan het niet?

Een belegger wil graag weten wat hem/haar te wachten staat. Het zou toch wel prettig zijn als iemand koopt en het aandeel of de index van zijn/haar keuze gaat dan stijgen. Er is dan ook van alles bedacht om de beweging van aandelen en indexen te voorspellen.
 
 
image

De gewone praktijk

Er is een zeer lucratieve handel in beurs voorspellen met astrologie. Astrologen en zich "paranormaal" noemenden prognotiseren graag voor een komend jaar, wat er allemaal zal gaan gebeuren.

Voorbeeld de voorspellingen voor 2008 Het jaar 2008 is een perfect voorbeeld omdat aan het eind van 2007 alle astrologen dezelfde voorspellingen de wereld in stuurden. Ik vat ze samen in het volgende Citaat:
Look for the .. stock market to bottom in late 2007 or early 2008, followed by a final rally to new all-time highs in later 2008 or 2009" uit Merriman Forecasts 2008, p 50.

Dus: 2008 wordt een fantastisch jaar.

En wat gebeurde er?
Alle beurzen leden gigantische verliezen: de AEX bij voorbeeld 200 punten, bijna 50% dus.

Wat ziet de belegger begin 2009? De astrologen verkondigen aan wie het wil horen dat zij als enigen hebben voorspeld dat de beurzen zouden dalen in 2008.

Al begrepen waar die fantastische resultaten vandaan komen die in de astrologische literatuur vermeld worden?
 
 
, zowel in tijd als in prijs.
image

Wat kan wel en wat kan niet: een voorbeeld.

Voorspellen astrologie?

Click op "voorspellen astrologie?". Daar is te zien wat wel en wat niet kan worden voorspeld met astrologie die professioneel en serieus wordt toegepast. Het volgende:
  1. De steun/ weerstandlijnen die horen bij het gebied waar het financiele instrument zich bevindt. In de BootCycles theorie genoemd de Handelruimte.
  2. Deze lijnen zijn niet recht zoals in de gewone technische analyse, maar krom. Althans bij de geocentrische toepassing.
  3. Let wel: deze steun/weerstandlijnen zijn niet afgeleid van de koers van het financiele instrument, ze worden voorspeld.
  4. De tijdstippen waarop een verandering van richting gaat plaatsvinden. Dat zijn de verticale lijnen.
Astrologie op de juiste manier toegepast, geeft een stramien aan, een soort matrix. Zodra een financieel instrument zich binnen dat stramien begeeft, voorspelt de astrologie waar de prijsvorming van richting verandert , zowel in tijd als in prijs.

Wat niet kan worden voorspeld is:
  1. Waar het financiele instrument het stramien binnen wandelt.
  2. Hoe het financiele instrument het gebied doorloopt.
Dat wil zeggen: niet kan worden voorspeld of een financieel instrument over langere tijd zal gaan stijgen of dalen. Dus: als iemand namens de astrologie voorspelt dat in 2012 de beurs zal stijgen, dan doet die persoon iets dat met astrologische middelen niet mogeljk is.

Pas wanneer het financieel instrument zich binnen een van de aanwezige, dus voorspelde, stramienen bevindt en een richting heeft bepaalt, voorspelt de astrologie het verdere verloop.

Alleen wie over deze gegevens beschikt en ze correct toepast wordt rijk op de beurs via astrologie.
 
 
image

Alle andere astrolgische indicatoren

Er is een veelvoud van astrologische indicatoren. Ik behandel ze hier allemaal op de manier waarin ze in de literatuur en in de gigantisch dure cursusssen worden behandeld. Ze hebben echter allemaal het volgende kenmerk:


De positie binnen de handelruimte bepaalt het volgende:
  1. of de indicator voorspellende waarde heeft ja of nee.
  2. en zo ja, welke waarde.
Met andere woorden: met astrologische indicatoren alleen kan geen enkele betrouwbare voorspelling worden gedaan over het prijsverloop van welk financieel instrument ook.


 
image

Toeval?

Het gewone verhaal als het gaat om astrologische indicatoren luidt dat dit de meest betrouwbare, ja de enige manier is om op buitengewoon juiste manier alles van de beurs te voorspellen. Dit wordt doorgaans gelardeerd met al dan niet controleerbare geweldige voltreffers. Bij nader inzien blijken deze voltreffers of niet te bestaan of geen vervolg te hebben in de toekomst. Een constellatie die een keer samenviel een top in de AEX is bij de volgende top nergens te bekennen bij voorbeeld. In de gewone literatuur wordt dat nooit vermeld.

Wel wordt vermeld dat astrologie toepassen extreem moeilijk is en dat de gebruiker daarom jarenlang gogantische dure cursussen moet volgen.

Dit laat slechts 1 conclusie toe.

Er is geen direct en consistent verband tussen astrologische gegevens en de prijsontwikkeling op de beurs. Wie deze indicatoren gebruikt om de beurs te voorspellen, zit er doorgaans naast.

Hier bied ik gratis alle informatie aan die in die gigantisch dure cursussen - de nieuwe kleren van de keizer - aan de belegger wordt aangereikt.

Wat een belegger moet doen om met astrologie te werken en dan toch geld te verdienen, laat ik zodoende hier zien. Ik laat niet zien hoe astrologie moet worden toegepast. Wie mijn know how wil gebruiken om op consistente wijze geld te verdienen op de beurs verwijs ik naar mijn adviezen.