t
 
image

Methoden Astrologie

Hoe voorspelt een astroloog?

Astrologie wordt gebruikt om voorspellingen te doen. Door het karakter van de astrologie astrologie is een taal geen wetenschap lees hier verder is het niet mogelijk om concrete feiten, c.q. gebeurtenissen te voorspellen met astrologie. Er zijn honderden studies gedaan die dat bewijzen. Iedereen die financiele astrologie wil gebruiken doet er goed aan dit steeds voor ogen te houden.

 
 
image

Efemeride methode

Bij deze methode leest de astroloog de planeetstanden uit de efemeride en past er zijn verouderde formules op toe. De astrologische formules zijn niet veranderd sinds het jaar 100. Zie voor de geschiedenis van de astrologie hier

In de praktijk leidt dat tot twee soorten uitspraken
  1. een serie over sector rotation
  2. een serie over keerpunten in indexen
Doorgaans wordt het geheel nog gelardeerd met een hoop vage kreten over "de collectieve psyche", over "geocosmische verbanden", "collectieve psychologie" een willekeurige greep uit de geschiedenis, compleet aangepast aan wat er als voorspelling uit moet komen.

Een Voorbeeld sector rotation geef ik in een apart hoofdstuk [ zie menu ] van deze site.
 
 
image

Een voorbeeld voor de keerpunten

The Mars Jupiter aspects are very powerful and extremely accurate. The august 9th, 1982 bottom in the stock market occured at Mars conjunction Jupiter. There are numerous examples of the accuracy of these aspects and they work consistently year after year! ... Mars-Jupiter aspects of conjunction, sextile, square, opposition .. may be used in timing stock and BOND market trades. These aspects usually work within 3 to 5 days of accuracy and last for 7 to 21 days. ..Larry Pesavento" Astro-Cycles, The trader's viewpoint; isbn 0-934380-31-7, 1996]
De bekende astrologen taal: "very powerful, extremely accurate .. consistently year after year". Maar ondanks deze beweerde extreme accuraatheid is er wel een marge in de tijd nodig. En deze marge blijkt dan ook weer heel flexibel. In dit geval van 3 tot 21 dagen. En wat wil dat zeggen? 21 dagen betekent naar twee kanten: 21 ervoor, 21 erna, d.w.z. 42 dagen. Ofwel: 6 weken. Dus: als je deze fantastische extreem accurate technieken gebruikt heb je meestal kans dat er ergens binnen 6 weken een top of een bodem voorkomt in de index.

 
 
image

En dat wil zeggen?

Laat nu 6 weken de basiscyclus van alle financiele instrumenten zijn. Ofwel: wat je ook neemt, al is het de lengte van de staart van je hond op 25 mei 2003: altijd ben je er zeker van dat er binnen 6 weken een top of een bodem wordt gevormd in welk financieel instrument dan ook.

Aan dit soort "voorspellingen" heeft niemand iets. Iedereen kan ze ook zelf doen. Neem een dart pijltje, plak een kalender aan de muur, gooi je pijltje en voorspel dat binnen een marge van 12 dagen links en rechts van waar je pijltje in de kalender steekt een top of een bodem valt in de AEX.

Een wat meer uitgewerkte toepassing van de efemeride methode is de zogenoemde Bradley indicator


 
image

Bruikbaar?Dit laat slechts 1 conclusie toe.

Het is duidelijk dat de efemeride methode in deze vorm niet kan worden gebruikt om er een trefzeker handelssysteem mee te bouwen. Dat komt door het volgende:

  1. Er is geen consistent verband tussen efemeride standen en financiele cycli.
  2. Daardoor moet gewerkt worden met marges in de tijd. Dit komt neer op een vorm van boerenbedrog.
  3. Er zijn veel te veel potentiele efemeride-standen die in aanmerking komen als keerpunt in financiele instrumenten. Daardoor kan men zich altijd beroepen op een hoge mate van trefzekerheid.


image

Wat krijgt u hier?

Hier bied ik gratis alle informatie aan die in die gigantisch dure cursussen - de nieuwe kleren van de keizer - aan de belegger wordt aangereikt.

Wat een belegger moet doen om met astrologie te werken en dan toch geld te verdienen, laat ik zodoende hier zien. Ik laat niet zien hoe astrologie moet worden toegepast. Wie mijn know how wil gebruiken om op consistente wijze geld te verdienen op de beurs verwijs ik naar mijn adviezen.